Αρχική


ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ


ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΚΙΜΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.

Μπορείτε να δοκιμάσετε την υπηρεσία χρησιμοποιώντας τους παρακάτω ειδικούς χρήστες επίδειξης. Έτσι θα έχετε πρόσβαση σε ένα μικρό αλλά ενδεικτικό μέρος της ύλης.

Αν έχετε εγκαταστήσει τον flash player.

Για τις τάξεις του Δημοτικού :
Όνομα Χρήστη : dim-demo@gmail.com

Για τις τάξεις του Γυμνασίου :
Όνομα Χρήστη : gym-demo@gmail.com

Για την Α' Λυκείου :
Όνομα Χρήστη : lyk-demo@gmail.com

Εναλλακτικά και μόνο για το Δημοτικό.

Για τις τάξεις του Δημοτικού :
Όνομα Χρήστη : dim.gym.lyk@gmail.com

Προσοχή :
Αφού κάνετε και τις δύο δοκιμές για το Δημοτικό, επιλέξτε ποια από τις δύο μορφές εμφάνισης της ύλης προτιμάτε.


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ.

ΤΟ ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ είναι ένα διαδραστικό σύστημα εκμάθησης της σχολικής ύλης μέσω του υπολογιστή ή του tablet.

Εγκεκριμένο από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Καλύπτει όλους τους μαθητές από την α δημοτικού μέχρι και την α λυκείου.

Τα βιντεομαθήματα αποτελούν ιδανική λύση για τους μαθητές με δυσλεξία γιατί έχει διαπιστωθεί ότι τους βοηθούν ιδιαίτερα στην εμπέδωση της θεωρίας.

Περιλαμβάνει τεστ με ασκήσεις του σχολικού βιβλίου ή παραπλήσιες για να εξασκείται ο μαθητής στη σχολική ύλη και να αξιολογεί τις γνώσεις του.

Οι προσομοιώσεις και τα εκπαιδευτικά παιχνίδια συμπληρώνουν ευχάριστα την εξάσκηση των μαθητών και συντελούν στην κατανόηση της σχολικής ύλης σε βάθος.

Ο μαθητής αλλά και ο γονιός μπορεί να έχει ανά πάσα στιγμή μια πλήρη εικόνα της προόδου του παιδιού του αναλυτικά για κάθε μαθησιακό αντικείμενο.

ΤΟ ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ περιλαμβάνει όλη τη σχολική ύλη και αποτελεί ένα πλήρες ψηφιακό σχολικό βοήθημα για την ετοιμασία του μαθητή για την επόμενη μέρα.