Εγγραφή μέλους
Για την εγγραφή σας θα πρέπει να δηλώσετε ένα πραγματικό email.

Αφού συμπληρώσετε και τα υπόλοιπα στοιχεία θα σας έλθει στο email αυτό μια διεύθυνση στην οποία θα πρέπει να κάνετε κλικ για επιβεβαίωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ :
Πολλές φορές αυτό το μήνυμα επιβεβαίωσης πηγαίνει
στα ανεπιθύμητα (spam). Θα πρέπει να το αναζητήσετε εκεί.
Όνομα :

(Πραγματικό όνομα)
Επώνυμο :

(Πραγματικό επώνυμο)
Email :

(Πρέπει να είναι το πραγματικό.
Δείτε οδηγίες παραπάνω.)
Τάξη :

(Δε μπορεί να αλλάξει μετά τη δήλωσή της.
Μόνο για μαθητικές συνδρομές.)
Εξαψήφιος Κωδικός :

(Παρακαλούμε συμπληρώστε τον εξαψήφιο κωδικό που σας δόθηκε.)