Εγγραφή μέλους : Σχολεία
Για την εγγραφή σας παρακαλούμε συμπληρώστε τον εξαψήφιο κωδικό που σας δόθηκε και επιλέξτε την τάξη σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Η τάξη δε μπορεί να αλλάξει μετά τη δήλωσή της.

(Εάν έχετε κωδικό διδάσκοντος δεν επιλέγετε τάξη.)

Εξαψήφιος Κωδικός :

(Παρακαλούμε συμπληρώστε τον εξαψήφιο κωδικό που σας δόθηκε.)
Τάξη :

(Δε μπορεί να αλλάξει μετά τη δήλωσή της.)