Οδηγίες για τη ΔΩΡΕΑΝ συμμετοχή σας στο «Online Φροντιστήριο».


Εάν ενδιαφέρεστε το παιδί σας να συμμετέχει στην πιλοτική λειτουργία του «Online Φροντιστηρίου» εντελώς δωρεάν, παρακαλούμε στείλτε μας ένα email, ανάλογα με τη σχολική βαθμίδα του παιδιού σας, στις παρακάτω διευθύνσεις :

dimotikoonline@gmail.com
gymnasioonline@gmail.com
lykeioonline@gmail.com

γράφοντας :


Ενδιαφέρομαι το παιδί μου να λάβει μέρος στο «Online Φροντιστήριο», εντελώς δωρεάν για τη περίοδο της πιλοτικής εφαρμογής. Δηλώνω ότι διαθέτω τον απαραίτητο εξοπλισμό που αναφέρατε.

Η τάξη του μαθητή είναι: ...........

Email για τον μαθητή: ...........

Τηλ. επικοινωνίας κινητό: ...........

Τηλ. επικοινωνίας σταθερό: ...........

Το ονοματεπώνυμο του μαθητή είναι: ...........

Το ονοματεπώνυμο του γονέα είναι: ...........

Έχει ο μαθητής ήδη εγγραφεί στην υπηρεσία (Ναι/Όχι): ...........


Προσοχή : Εάν έχετε περισσότερα από ένα παιδιά που θέλετε να συμμετέχουν στη δωρεάν υπηρεσία, παρακαλούμε δώστε μας όλα τα στοιχεία ξεχωριστά για το καθένα. Σημαντικό είναι να δώσετε ένα διαφορετικό email για το κάθε παιδί.

Στον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό, εκτός του Η/Υ και της ADSL σύνδεσης στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβάνεται ένα scanner και ένα ζευγάρι ακουστικών κεφαλής με μικρόφωνο για υπολογιστή.