Αρχική


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ


Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία θα χρειαστείτε ένα σύγχρονο πρόγραμμα πλοήγησης στο διαδίκτυο (web browser).

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε από τα παρακάτω :

ή Internet Explorer (έκδοση 9 και άνω)

ή Firefox (έκδοση 24 και άνω)

ή Chrome (έκδοση 17 και άνω)

ή Safari (έκδοση 6 και άνω)

ή Opera (έκδοση 15 και άνω)


Επίσης θα χρειστείτε τα παρακάτω πρόσθετα, σαν plugins στο πρόγραμμα πλοήγησης :

Mp4 player

Flash player

Acrobat reader