Για να µπορείτε να δείτε τις «Προσοµοιώσεις» και τις «Λύσεις» χρησιµοποιήστε τον Internet Explorer
ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ
Τo SCHOOL@HOME είναι το πιο σύγχρονο ψηφιακό σχολικό βοήθηµα, για την ετοιµασία του µαθητή για την επόµενη µέρα µε ένα κλικ. Απευθύνεται σε όλους τους µαθητές από την α δηµοτικού µέχρι και την α λυκείου. Περιλαµβάνει 3.000 βιντεοδιδασκαλίες, 4.000 τεστ, 2.000 προσοµοιώσεις της θεωρίας, τις λύσεις όλων των ασκήσεων των σχολικών βιβλίων, τη πρόοδο του µαθητή σε καθηµερινή βάση και πολλά άλλα. Στη κατασκευή και επιµέλεια της εκπαιδευτικής ύλης αυτού του έργου έχουν λάβει µέρος 30 και πλέον καθηγητές που έχουν επιλεγεί µε πολύ αυστηρά κριτήρια. Ενδεικτικά θα αναφέρουµε τους καθηγητές που διδάσκουν τα µαθηµατικά του γυµνασίου και της α λυκείου και τη γλώσσα σε όλες τις τάξεις του δηµοτικού. Ο κ. Στέφανος Κεϊσογλου µαθηµατικός, ∆ιδάκτωρ ∆ιδακτικής των Μαθηµατικών στο Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τε - χνολογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών, ειδικός γραµµατέας της Ελληνικής Μαθηµατικής Εταιρείας, και τ.Σχολικός Σύµ - βουλος. Ο κ. Σωτήρης Λουρίδας µαθηµατικός, ειδικός θεµατολόγος των Μαθηµατικών Ολυµπιάδων και µέλος της Ε.Μ.Ε. και Α.Μ.Σ (American Mathematical Sosiety). Υπεύθυνος της «Άσκησης του µήνα» της Ε.Μ.Ε. µε εύφηµη µνεία από το Μ.Ι.Τ. της Μασαχουσέτης. Η κα. Σοφία Μαστροκούκου Φιλόλογος, καθηγήτρια του Πανεπιστηµίου Πειραιώς µε µεταπτυχιακό στις νέες τεχνο - λογίες, διδάσκει τα αρχαία της Β γυµνασίου και τη γλώσσα σε όλες τις τάξεις του δηµοτικού. Το όλο εκπαιδευτικό πρόγραµµα δηµιουργήθηκε κάτω από την αιγίδα του κ. Νίκου Αλεξανδρή, καθηγητή του Πανεπι - στηµίου Πειραιά και πρώην προέδρου της Ελληνικής Μαθηµατικής Εταιρείας. Στην δηµιουργία του έργου έλαβαν µέρος ακόµα δεκάδες επίλεκτοι εκπαιδευτικοί τόσο στη κατασκευή των βιντεοµαθηµάτων όσο των τεστ, των λύσεων των ασκήσεων των σχολικών βιβλίων αλλά και στις διορθώσεις της ύλης. Είναι ένα εκπαιδευτικό έργο µε το γιγάντιο εκπαιδευτικό περιεχόµενο των 65 gigabytes.
ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΑΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΑΝ ΤΙΣ ΒΙΝΤΕΟ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΕΣ ΕΙΝΑΙ: Μαθηµατικοί
Φιλόλογοι
Φυσικός
Στέφανος Κεϊσογλου
Σοφία Μαστροκούκου
Έφη Εγγλεζάκη
Παναγιώτης Κάπος
Ιωάννης Παππάς
Βιβή Σακκά
Σωτήρης Λουρίδας
Κατερίνα Κολιαράκη
Μάγδα Γαλάνη
Παύλος Γκοτζίνος
Γ. Καλγρεάδης
Κ. ∆ηµητρακόπουλος
Στ. Ευθυµιοπούλου
Αθηνά Πυργιωτάκη
Αιµιλία Σαλβάνου
Θωµαϊς Βλαχογιάννη
ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ IQ+ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΟ SCHOOL@HOME. Το εκπαιδευτικό λογισµικό IQ+ περιέχει έτοιµο εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο είναι αυστηρά προσαρ- µοσµένο στην ύλη του σχολικού βιβλίου. Με την εικονογράφηση και την κίνηση των εικόνων και των κειµένων κεντρίζεται το ενδιαφέρον του µαθητή και ενισχύεται η ενεργητική προσέγγισή του στη γνώση. Με τις Προσοµοιώσεις (simulation, application, applets) ο µαθητής θα µπορεί να διερευνά και να πειραµατίζεται πάνω στο γνωστικό αντικείµενο. Ο τρόπος αυτός διδασκαλίας και µετάδοσης της γνώσης, κάνει τις δραστηριότητες διερεύνησης και πειραµατισµού αποδοτικές, τόσο για τον µαθητή όσο και για τον εκπαιδευτικό.
SCHOOL@HOME
Χηµικός
Βιολόγος