ΓΥΜΝΑΣΙΟ : ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Α Γυµνασίου
B Γυµνασίου
Βιολογία : Μυοσκελετικό σύστηµα του ανθρώπου
Ν. Γλώσσα : Ζούµε µε την οικογένεια
Αρχαία : Ο πλούτος της Αττικής γης
Γεωµετρία : Πυθαγόρειο θεώρηµα
Γ Γυµνασίου
Κείµενα : Καβάφης
Κείµενα : Καβάφης
Μαθηµατικά : Εξισώσεις α’ βαθµού
SCHOOL@HOME
(βιντεοµάθηµα)
(λύσεις)
(βιντεοµάθηµα)
(λύσεις)
(βιντεοµάθηµα)
(λύσεις)
(βιντεοµάθηµα)
(λύσεις)
(βιντεοµάθηµα)
(λύσεις)
(βιντεοµάθηµα)
(λύσεις)
(βιντεοµάθηµα)
ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ IQ+ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΟ SCHOOL@HOME. Το εκπαιδευτικό λογισµικό IQ+ περιέχει έτοιµο εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο είναι αυστηρά προσαρ- µοσµένο στην ύλη του σχολικού βιβλίου. Με την εικονογράφηση και την κίνηση των εικόνων και των κειµένων κεντρίζεται το ενδιαφέρον του µαθητή και ενισχύεται η ενεργητική προσέγγισή του στη γνώση. Με τις Προσοµοιώσεις (simulation, application, applets) ο µαθητής θα µπορεί να διερευνά και να πειραµατίζεται πάνω στο γνωστικό αντικείµενο. Ο τρόπος αυτός διδασκαλίας και µετάδοσης της γνώσης, κάνει τις δραστηριότητες διερεύνησης και πειραµατισµού αποδοτικές, τόσο για τον µαθητή όσο και για τον εκπαιδευτικό.
Μπορείτε να δείτε τις σελίδες με όλα τα προγράμματα πλοήγησης. Για την καλύτερη εμπειρία προτείνουμε να χρησιµοποιήστε τον Internet Explorer.