Εγγραφές
Η σελίδα αυτή είναι για την απόκτηση ατομικής συνδρομής στο School@Home.

Η αξία της πλήρους ατομικής συνδρομής είναι 60 και περιλαμβάνει όλα τα μαθήματα για όλη τη σχολική χρονιά.
ΠΡΟΣΟΧΗ :
Για την εγγραφή σας παρακαλούμε δηλώστε σωστά μία πραγματική διεύθυνση email. Η διεύθυνση αυτή χρησιμοποείται και για την επικοινωνία μας μαζί σας.
Όνομα :

(Πραγματικό όνομα)
Επώνυμο :

(Πραγματικό επώνυμο)
Email :

(Πρέπει να είναι το πραγματικό.
Δείτε οδηγίες παραπάνω.)
Τάξη :

(Δε μπορεί να αλλάξει μετά τη δήλωσή της.)
Εγγραφή

Παρακαλούμε πατήστε το κουμπί εγγραφής μόνο μία φορά και περιμένετε.