ΤΟ SCHOOL@HOME
ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
"IQ+ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α,Β,Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ"
ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΤΟ Π.Ι. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΚΕ
ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Ακολουθεί το Απόσπασμα Πρακτικού του Π.Ι. με την άδεια
να κοινοποιούμε το παραπάνω.