Γεωλογία - Γεωγραφία
Βιολογία
Αρχαία Ιστορία
Ιστορία Νεοελληνικής Λογοτεχνίας
Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας
Νεοελληνική Γλώσσα
Aρχαία Ελληνικά (Μτφρ.) Οµηρικά Έπη, Οδύσσεια
Aρχαία Ελληνικά (Μτφρ.) Ηροδότου Ιστορίες
Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Γραµµατείας
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Γραµµατείας
Μαθηµατικά (Γεωµετρία)
Μαθηµατικά (Άλγεβρα)