Γεωλογία - Γεωγραφία
Μεσαιωνική και νεώτερη ιστορία
Νεοελληνική Γλώσσα
Ιστορία Νεοελληνικής Λογοτεχνίας
Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας
Aρχαία Ελληνικά (Μτφρ.) Οµηρικά Έπη, Ιλιάδα
Αρχαία Ελλάδα, Ο τόπος & οι άνθρωποι (ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ)
Aρχαία Ελληνική Γλώσσα
Βιολογία
Χηµεία
Φυσική
Μαθηµατικά (Γεωµετρία)
Μαθηµατικά (Άλγεβρα)