Νεότερη και σύγχρονη ιστορία
Νεοελληνική Γλώσσα
Ιστορία Νεοελληνικής Λογοτεχνίας
Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας
∆ραµατική ποίηση Αριστοφάνη, ΟΡΝΙΘΕΣ
Ανθολόγιο φιλοσοφικών κειµένων
∆ραµατική ποίηση Ευριπίδη, ΕΛΕΝΗ
Aρχαία Ελληνική Γλώσσα
Βιολογία
Χηµεία
Φυσική
Μαθηµατικά (Γεωµετρία)
Μαθηµατικά (Άλγεβρα)